Hayatın derinliklerine ışık tutan bilgeliğiyle tanınan Mardinli Hoca, hayatının erken dönemlerinde 1952 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde doğdu. Hem rahmani hem de şeytani ilimler konusundaki derin bilgisiyle öne çıkan Mardinli Hoca, bu iki alanın inceliklerini kuşanarak nesiller boyu aktarılan gelenekleri sürdürüyor.Hoca, uzun yıllar boyunca pek çok öğrenci yetiştirmiş ve onlara bu öğretileri koruma ve aktarma sorumluluğunu aşılamıştır.Yurt içi ve yurt dışındaki kiliselerde görev almıştır.Mardinli Hoca, görüştüğü kişilerin sorunlarına çözüm üretme konusunda özenli bir yaklaşım sergiler. Ancak, işlemlerini yapma konusunda seçici davranarak, samimiyet ve dürüstlük ilkelerini her zaman korur. Onunla yapılan görüşmelerde, saygılı bir iletişim çerçevesini korumanın önemli olduğuna inanır.Usta’sından aldığı bilgileri neredeyse 60 yıldır nesilden nesile aktaran Mardinli Hoca, derin bilgi birikimini ve öğretilerini, insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve iç huzura kavuşturmak için kullanır. Onun öğretileri, insanlara hem maddi hem de manevi açıdan destek olma amacını taşır.